Kiralama Şartları

KİRALAMA SÜRESİ
En az kiralama süresi 24 saattir.

SÜRÜCÜ BELGESİ VE KİRALAMA YAŞI
En az 1 yıl geçerli sürücü belgesine sahip 20 yaşında olma koşulları aranır.

TESLİM GECİKMELERİ
Araçların geriye tesliminde 3 saate kadar olan gecikmelerde, her saat için , sözleşmeye uygulanan kira fiyatının 1/3’ü , 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira fiyatı alınır.

İLAVE SÜRÜCÜLER
Aracın, kiralayan şahıs dışındaki kişi/kişilerce kullanılabilmesi ; ilave sürücü/sürücülere ait Sürücü Belgesi bilgilerinin , ücret karşılığında olmak üzere, Kira Sözleşmesinin üzerinde gösterilmesi ile mümkündür. Aksi durumun belirlenmesi ve/veya her hangi kaza durumunda tüm sigortalar geçersiz sayılarak gerek kiralayan ve gerekse aracı kullanan kişi/kişiler ayrı,ayrı ve müştereken sorumlu tutulurlar.

ÖDEME
Kiralamanın toplam tutarı sözleşmenin başlangıcında nakit, Visa, Eurocard, Master Card , veya bilinen diğer kredi kartlarından biri ile tahsil edilir.

TRAFİK CEZALARI
Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir. Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir.

SİGORTALAR
Rent A Car, müşterilerini kanunların emrettiği şekilde sigortalanmalarını görev sayar. Bu nedenle iki tür sigortayı müşterilerinin hizmetine sunar. Birincisi; kanun gereği zorunlu sigorta kapsamında olan Trafik Sigortası, diğeri ise müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda güven ve emniyeti sağlamaya yönelik hazırlanan sigortalar kapsamındaki Hasar Sorumluluk (kasko) sigortalarıdır. Kiracı her hangi bir kaza durumunda aracın yerini değiştirmeden en yakın polis veya jandarma merkezine başvurarak Kaza Tespiti ve Alkol Tespiti raporlarını , temin etmelidir. Aksi durumda sigorta geçersiz kabul edilip , meydana gelen zararlar kiracıdan talep edilir.Kaza ve Alkol raporlarının belgelendirmesine rağmen aşağıda açıklanan hallerdeki hasar sorumluluğu ve buna ilişkin kayıpları karşılamak kiracıya aittir.

  • Sürücünün kaza anında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olması,
  • Kazanın yasal hız sınırının aşılması sonucunda meydana gelmesi ve bu durumun resmi raporlarda belirtilmesi.

ÖNEMLİ NOTLAR
Her hangi kaza veya aracın çalınması durumunda, aracın yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak kaza,hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır. Aksi halde satın alınan tüm sigortalar geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3’cü şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir. Kiralanan aracın kaza veya yanlış kullanımdan dolayı aracın işten kalma bedeli kiracıdan tahsil edilir.

.